KOMPANIJAKOMPANIJA


Osnovna delatnost SIMPA je proizvodnja i promet nameštajem. U ovoj oblasti spadamo među retke kompanije u svetu koje imaju potpuno zaokružen poslovni proces – od proizvodnje repromaterijala do gotovih proizvoda, distribucije kroz sopstvenu regionalnu maloprodajnu mrežu i komercijalnog opremanja objekata.

Naše ostale delatnosti uključuju industriju hrane, agroindustriju i usluge.

Sve delatnosti organizovane su u preduzećima koja funkcionišu u okviru SIMPO poslovnog sistema.


© 2012 Simpo ad All Rights Reserved.